Jogi nyilatkozat

Tisztelt Felhasználónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jogi nyilatkozatunkat!

Jelen jogi nyilatkozat szabályozza a www.somnocenter.hu internetes oldalnak, illetve annak audio- és vizuális tartalmának (továbbiakban: Honlap) bármely harmadik személy által történő felhasználását.

A Honlap kezelője: a SOMNIUS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Rövidített név: SOMNIUS Kft. (adószám: 13821603-2-43; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-875012) (továbbiakban: „SOMNIUS Kft.”).

A Honlap mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A Honlapon megismerhetőek a SomnoCenter Alvászavar Központ egészségügyi szolgáltatásai és szakmai tartalmai. A Honlapon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják. A Honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető diagnózisnak, szakorvosi ajánlásnak, szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának. A Honlapon lévő nyilatkozatok, kijelentések, írások nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Honlap látogatásával Ön tudomásul veszi, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A SOMNIUS Kft. minden tőle elvárhatót megtesz a Honlap tartalmának pontosságáért és valóságnak megfelelőségéért, a felhasznált forrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel és gondossággal választja ki, azonban sem az adatok, sem a hírek, információk tartalmának pontosságáért, helyességéért, naprakészségéért, teljességéért és valódiságáért nem vállal felelősséget, illetve nem vállal felelősséget az információk használatából adódó esetleges károk bekövetkeztéért.

A SOMNIUS Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bármely arra nem jogosult személy által történő megváltoztatása, illetéktelen hozzáférése következtében keletkeztek.

A Honlapon külső internetes oldalakra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. A Honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a SOMNIUS Kft-t semmiféle felelősség nem terheli.

A SOMNIUS Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges minden, a Honlapról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez. A honlapon található anyagok (logók, képek, fényképek, cikkek, audió- és vizuális tartalmak stb.)  szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi vagy egyéb jogszabályokba ütközhet.

A Honlapon a Felhasználónak lehetősége van Hírlevélre történő feliratkozásra. A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozást a Felhasználó érvényes e-mail cím megadásával teheti meg. A hírlevélre történő feliratkozás bármikor lemondható a hírlevélben található Leiratkozás a listáról linkre kattintva, vagy a hirlevel@somnocenter.hu e-mail címre küldött leiratkozás kérésével. Az adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatait a SOMNIUS Kft. kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (úgy, mint pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám, orvosi pecsét szám, stb.) ad meg, azokat a SOMNIUS Kft. kezeli.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – amennyiben a törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetében lehetséges.

A SOMNIUS Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag az adott személy vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az e-mail címet regisztráló felhasználót terheli.

A Honlapon található információk kizárólag tájékoztató, ismeretbővítő jellegűek, melyek alkalmazására kizárólag a megfelelő szakemberekkel (orvosokkal, szakorvosokkal, gyógyszerészekkel, illetve egyéb egészségügyi szakemberekkel) való konzultációt, kivizsgálást követően kerülhet sor, a felhasználó saját felelősségére.

A SOMNIUS Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

A Honlap anyagainak felhasználásával kapcsolatos bármilyen további információért, kérdéssel, észrevétellel kérjük, forduljon a SOMNIUS Kft. munkatársaihoz a kommunikacio@somnocenter.hu e-mail címen.

A jelen jogi nyilatkozatra és a Honlap felhasználására a magyar jogszabályok irányadóak.

Melyik vizsgálatra szeretne jelentkezni?

Klikkeljen a részletekért és jelentkezzen online.

Bejelentkezés telefonon

Foglajon időpontot és kérjen részletes tájékoztatást munkaidőben, a központi telefonszámainkon.

Somnocenter